สำนักบริหารศุลกากรทั่วไปของจีนเปิดเผยว่า การค้าระหว่างจีนและกลุ่มประเทศบริกส์ เพิ่มขึ้น 12.1% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี อยู่ที่ 1.31 ล้านล้านหยวน (ราว 6.89 ล้านล้านบาท) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ โดยอัตราดังกล่าวเร็วกว่าการเติบโตของการค้าระหว่างประเทศทั้งหมดของจีนในช่วงเวลาเดียวกัน ราว 3.8 จุด

บริกส์เป็นตัวย่อของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ ซึ่งประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ โดยปริมาณการส่งออกของจีนสู่ประเทศบริกส์อีก 4 แห่ง ช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ปีนี้ เพิ่มขึ้น 18.1% เมื่อเทียบแบบปีต่อปี

ขณะที่ปริมาณการนำเข้าสินค้า เพิ่มขึ้น 6.6% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า รวมถึงสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น ครองสัดส่วน 69.7% ของการส่งออกจากจีนไปยังประเทศบริกส์แห่งอื่น ในแง่มูลค่าของช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ส่วน 76.3% ของการนำเข้าของจีนจากสมาชิกบริกส์แห่งอื่น เป็นผลิตภัณฑ์พลังงานและการเกษตร รวมถึงสินแร่โลหะ