มีการค้นพบวิธีการรักษาที่อาจช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจวายได้จากแหล่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ นั่นก็คือพิษของแมงมุมที่อันตรายที่สุดในโลกโมเลกุลที่พบในพิษของแมงมุม สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากอาการหัวใจวายและยืดอายุของหัวใจผู้บริจาคที่ใช้สำหรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ยาที่ใช้ยาตัวนี้ทำงานโดยหยุดสัญญาณมรณะที่ส่งมาจากหัวใจหลังเกิดการโจมตี

หลังจากหัวใจวาย เลือดไหลเวียนไปที่หัวใจลดลง ส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดออกซิเจน การขาดออกซิเจนทำให้สภาพแวดล้อมของเซลล์กลายเป็นกรดซึ่งรวมกันเพื่อส่งข้อความให้เซลล์หัวใจตาย แม้จะมีการวิจัยมาหลายทศวรรษ แต่ก็ยังไม่มีใครสามารถพัฒนายาที่หยุดสัญญาณการตายในเซลล์หัวใจได้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่โรคหัวใจยังคงเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในโลกนี้ ตัวยาที่เป็นโปรตีนที่เรียกว่า Hi1a โดยใช้เซลล์หัวใจของมนุษย์ที่เต้นรัวซึ่งต้องเผชิญกับอาการหัวใจวาย เพื่อดูว่ายาดังกล่าวช่วยให้รอดชีวิตได้หรือไม่ โปรตีน Hi1a จากพิษแมงมุมปิดกั้นช่องไอออนที่รับรู้ถึงกรดในหัวใจ ดังนั้นข้อความการตายจึงถูกบล็อก การตายของเซลล์ลดลง และเราเห็นการอยู่รอดของเซลล์หัวใจที่ดีขึ้น