การบำบัดทางชีววิทยาต้านการอักเสบที่ใช้รักษาโรคสะเก็ดเงินระดับปานกลางถึงรุนแรงสามารถลดการอักเสบของหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่มีสภาพผิวหนังเรื้อรังได้อย่างมีนัยสำคัญ ความโดดเด่นเป็นพิเศษเนื่องจากการใช้ไบโอมาร์คเกอร์แบบใหม่ ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดการลดทอนไขมันในช่องท้องซึ่งสามารถวัดผลของการรักษาในการลดการอักเสบได้

แต่สำหรับผู้ที่มีโรคอักเสบเรื้อรังอื่นๆ เช่น โรคลูปัสและโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ภาวะเหล่านี้เป็นที่ทราบกันดีว่าเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมอง การอักเสบของหลอดเลือดเป็นสัญญาณที่สำคัญเกี่ยวกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ผลการวิจัยของเราได้เพิ่มการวิจัยที่เพิ่มขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นว่าการรักษาสภาพการอักเสบที่อาจช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ นักวิจัยวิเคราะห์ผู้ป่วย 134 รายที่เป็นโรคสะเก็ดเงินระดับปานกลางถึงรุนแรง และไม่ได้รับการรักษาทางชีววิทยาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนก่อนที่จะเริ่มทำการศึกษาวิจัย ผู้ป่วยจำนวน 52 รายที่เลือกไม่รับการบำบัดทางชีววิทยา ได้รับการรักษาด้วยการบำบัดเฉพาะที่หรือการรักษาด้วยแสงเท่านั้น และทำหน้าที่เป็นกลุ่มควบคุม ผู้เข้าร่วมมาจากการศึกษาตามรุ่นในอนาคตที่กำลังดำเนินอยู่ กลุ่มผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันที่ NIH