การเลือกรับประทานอาหารผู้ป่วย สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ ผู้ป่วยโรคหัวใจ ควรได้รับการดูแลเอาใ จใส่ในการบริโภคอาหารอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้โรคลุกลาม โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันอิ่มตัว และไขมัน trans fat อันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจตีบตันได้ โดยฉบับนี้ผมมีข้อแนะนำในการเลือกบริโภคอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจมาฝากกัน

1. จำกัดการบริโภคอาหารที่มีไขมันและอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง อาหารประเภทนี้จะทำให้เกิดการสะสมของไขมันที่ไปเกาะตามผนังเส้นเลือด ซึ่งรูของเส้นเลือดแดงจะเล็กลง ทำให้เกิดโรคหัวใจวาย หรือโรคอัมพาตจากเส้นเลือดสมองตีบ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงควรงดบริโภคอาหารประเภทนี้ เช่น เนย มาการีน สารที่ทำให้แป้งกรอบ ครีม เกรวี่ และเลือกประกอบอาหารโดยใช้น้ำมันพืชชนิดที่มีไขมันไม่อิ่มตัวแทน เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันข้าวโพด น้ำมันถั่วเหลือง เป็นต้น

2. เลือกบริโภคอาหารโปรตีนประเภทที่มีไขมันต่ำ ซึ่งมีอยู่ในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เป็ด ไก่ ปลา นม ไข่ แต่บางชนิดจะมีปริมาณ ไขมันอิ่มตัวและโคเลสเตอรอลสูง ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหารประเภทโปรตีน ควรเลือกในกลุ่มที่มีปริมาณไขมันต่ำ เช่น การเลือกรับประทานปลา หรือเนื้อในส่วนที่ไม่ติดมัน งดการทานเครื่องในสัตว์ ไข่แดง ถ้ารับประทานนม ควรเลือกนมพร่องมันเนย หรืออาจเลือกรับประทานโปรตีนจากพืช เช่น ถั่วประเภทต่างๆ ก็ได้

3. รับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้น ผักและผลไม้เป็นแหล่งของวิตามิน เกลือแร่ และเส้นใยอาหาร นอกจากนี้ยังมีสารที่เรียกว่า phytochemicals ซึ่งพบในพืช และช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ ควรเลือกรับประทานผักผลไม้สด งดรับประทานมะพร้าว และผลไม้กระป๋องในน้ำเชื่อม

4. เลือกรับประทานข้าวหรือผลิตภัณฑ์จากข้าวที่ไม่ได้ขัดสีเอารำออก (Whole grain) อาทิ ขนมปังโฮลวีท ข้าวซ้อมมือ ข้าวโอ๊ต ซึ่งอาหารเหล่านี้มีเส้นใยอาหาร และยังมีวิตามินเกลือแร่หลายชนิดอีกด้วย

5. บริโภคอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับการใช้พลังงานในแต่ละวัน ไม่ควรบริโภคอาหารมากเกินไป ควรให้พอเหมาะกับการใช้พลังงานในแต่ละวัน จะช่วยป้องกันการเก็บพลังงานที่เกินในรูปของไขมัน อันจะทำให้เกิดโรคอ้วน ที่เป็นอันตรายทำให้เกิดโรคหัวใจตามมาได้