ผลการวิจัยซึ่งตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Lancet พบว่า 1 ปีหลังจากเข้ารักษาอาการ Covid-19 ในโรงพยาบาล เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วย Covid-19 ยังมีอาการอย่างน้อย 1 อย่างหลงเหลืออยู่ โดยเกือบ 1 ใน 3 มีอาการหายใจไม่อิ่ม ขณะที่ราว 1 ใน 5 มีอาการเหนื่อยหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ภาวะเหล่านี้บ่งบอกว่าการฟื้นตัวจาก Covid-19 อาจเป็นไปด้วยความยากลำบาก และภาวะที่เรียกว่า Long Covid อาจคงอยู่ต่อไปอีกหลายเดือน งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยกลุ่มใหญ่ที่สุดในขณะนี้ที่มีการประเมินผู้ป่วย Covid-19 หลังจากเข้ารักษาในโรงพยาบาล 6 เดือนและ 1 ปี โดยทำในผู้ป่วย 1,276 คนที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลจินหยินถันในเมืองอู่ฮั่นของจีนที่ออกจากโรงพยาบาลระหว่างวันที่ 7 ม.ค.-29 พ.ค. 2020

ทีมวิจัยพบว่า ในขณะที่หลายอาการค่อยๆ ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป และส่วนใหญ่ของผู้ป่วย 479 คนที่มีงานทำขณะที่ติด Covid-19 สามารถกลับไปทำงานเดิมได้ ขณะที่ผู้ป่วย 49% ยังมีอาการอย่างน้อย 1 อาการ และอาการหายใจไม่อิ่มและปัญหาสุขภาพจิต อาทิ วิตกกังวล ซึมเศร้า พบได้ในช่วงหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว 12 เดือน บ่อยกว่าในช่วง 6 เดือน ซึ่งทีมวิจัยยังไม่ทราบสาเหตุที่พบอาการเพิ่มขึ้น

ทีมวิจัยยังเปรียบเทียบผู้ป่วยในกลุ่มวิจัยกับผู้คนในชุมชนที่ไม่ได้ติด Covid-19 แต่มีโรคที่มีอาการคล้ายกันอยู่แล้วและโรคอื่นๆ พบว่า หลังจาก 12 เดือนสุขภาพโดยรวมของผู้ที่หายจาก Covid-19 แย่กว่าผู้ที่ไม่ติด Covid-19 และผู้ที่หายจาก Covid-19 ยังมีแนวโน้มจะมีอาการเจ็บปวด ไม่สบาย วิตกกังวล หรือซึมเศร้า และมีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวมากกว่าคนที่ไม่ติด Covid-19