ตับอ่อนเทียมได้รับการยกย่องว่าเปลี่ยนชีวิต สำหรับการจัดการโรคเบาหวานประเภท 1 ในเด็กเล็ก อุปกรณ์ที่เด็กสวมใส่ใช้อัลกอริธึมเพื่อกำหนดปริมาณอินซูลินที่ควรได้รับ แอปจะปรับปริมาณอินซูลินที่ส่งโดยอัตโนมัติตามระดับน้ำตาลในเลือดที่คาดการณ์ไว้หรือตามเวลาจริง ซึ่งหมายความว่าผู้ปกครองจะต้องติดตามและดูแลอินซูลินในช่วงเวลารับประทานอาหารเท่านั้น

ได้รับการพัฒนาขึ้นที่สถาบัน Wellcome-MRC Institute of Metabolic Science อุปกรณ์นี้มีประสิทธิภาพในการจัดการระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ การจัดการโรคเบาหวานประเภท 1 เป็นเรื่องที่ท้าทายในเด็กเล็ก เนื่องจากความแปรปรวนของระดับอินซูลินที่ต้องการและการตอบสนองของเด็กแต่ละคนต่อการรักษาอย่างไร รวมทั้งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะรับประทานอาหารและออกกำลังกายมากน้อยเพียงใด