โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น นายคะสึโนะบุ คะโต แถลงว่านายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายโยะชิฮิเดะ สุงะ ยืนยันว่าจุดยืนต่อญี่ปุ่นต่อไต้หวันยังเป็นเหมือนเดิม หลังจากกล่าวว่าไต้หวันเป็นประเทศเมื่อ 2 วันก่อนหน้า ระหว่างการกระชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์ ขณะนั้นนายสุงะกล่าวว่า ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และไต้หวัน เป็น 3 ประเทศที่ใช้มาตรการลิดรอนสิทธิประชาชนอย่างรุนแรง

ท่ามกลางวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งคาดว่านายสุงะน่าจะหลุดปากมากกว่าตั้งใจกล่าวเช่นนั้น นายคะโตแถลงว่า ญี่ปุ่นจะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนพื้นฐานที่รักษาความสัมพันธ์ในทางปฏิบัติอย่างไม่เป็นทางการกับไต้หวันตามแถลงการณ์ร่วมของญี่ปุ่นและจีนที่ทำขึ้นเมื่อปี 2515 ที่ระบุว่าญี่ปุ่นยอมรับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้นให้เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องของจีน การเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศมักสร้างความไม่พอใจให้รัฐบาลจีน เพราะมองว่าไต้หวันเป็นมณฑลหนึ่งของจีน หลังจากการเรียกไต้หวันว่าเป็นประเทศ นายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวโจมตีว่า คำพูดของนายสุงะ ไม่เพียงทำลายคำสัญญาของญี่ปุ่นที่จะไม่ยอมรับไต้หวันเป็นประเทศ แต่ยังส่งสัญญาณว่าจะทำลายความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและญี่ปุ่นด้วย