ระดับต่ำของสารเคมีควบคุมร่างกายที่สำคัญในมารดาในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งครรภ์อาจรบกวนการพัฒนาสมองของทารกสารเคมีหรือฮอร์โมนเหล่านี้ผลิตขึ้นในต่อมไทรอยด์ที่คอและเป็นที่ทราบกันดีว่ามีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ การหยุดชะงักในการผลิตหรือภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอาจนำไปสู่โรคสมาธิสั้นซึ่งเป็นความผิดปกติทางพัฒนาการทางระบบประสาทในเด็ก

ที่พบบ่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกาการสอบสวนครั้งใหม่แสดงให้เห็นว่าเด็กที่มารดาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไทรอยด์ทำงานน้อยก่อนหรือในช่วงแรกของการตั้งครรภ์มีโอกาสเป็นโรคสมาธิสั้นร้อยละ 24 มากกว่าเด็กที่มารดาไม่ได้รับการวินิจฉัย ผู้เขียนกล่าวว่าการค้นพบของพวกเขายังแสดงให้เห็นว่าเด็กผู้ชายที่เกิดจากผู้หญิงที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคสมาธิสั้นมากกว่าเด็กผู้หญิงที่มารดามีภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำถึงสี่เท่า เด็กฮิสแปนิกที่เกิดจากมารดาที่มีภาวะไทรอยด์ทำงานน้อยมีความเสี่ยงสูงสุดต่อกลุ่มชาติพันธุ์ที่ศึกษา