เส้นทางประสาทที่เชื่อมต่อสมองกับกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นกลไกทางชีววิทยาเพื่ออธิบายว่าความเครียดสามารถส่งเสริมการพัฒนาของแผลในกระเพาะอาหารได้สร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับอิทธิพลของสมองที่มีต่อการทำงานของอวัยวะ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับร่างกายการวิจัยที่สำรวจปฏิสัมพันธ์ระหว่างลำไส้และสมองได้มุ่งเน้นไปที่อิทธิพลของลำไส้

และไมโครไบโอมที่มีต่อสมองเป็นส่วนใหญ่ แต่มันไม่ใช่ถนนเดินรถทางเดียว สมองก็มีอิทธิพลต่อการทำงานของกระเพาะอาหารด้วยเช่นกันระบบประสาทส่วนกลางใช้สัญญาณจากสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างการตอบสนองที่คาดหวังซึ่งส่งเสริมการย่อยอาหารอย่างมีประสิทธิภาพอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งและความเครียดที่เกี่ยวข้องนั้นมาพร้อมกับอัตราการเสียชีวิตจากแผลในกระเพาะอาหารที่เพิ่มขึ้น