ประชากรของแบคทีเรียที่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยโคลิสติน ซึ่งเป็นยาปฏิชีวนะทางเลือกสุดท้าย สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อดื้อยาหลายชนิด ยาปฏิชีวนะมีบทบาทสำคัญในสุขภาพของมนุษย์โดยช่วยต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรีย แต่แบคทีเรียสามารถพัฒนาความต้านทานต่อยาปฏิชีวนะที่ผู้ป่วยต้องพึ่งพา ปัจจุบันการติดเชื้อที่ดื้อยาปฏิชีวนะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกต่อปี

ด้วยยาปฏิชีวนะทางเลือกสุดท้าย ที่มีอยู่จำนวนน้อย นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดกำลังตรวจสอบกระบวนการที่ขับเคลื่อนการเพิ่มขึ้นและลดลงของการดื้อยาในกลุ่มแบคทีเรียก่อโรคทั่วไป ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นของการดื้อยาต้านจุลชีพ ยีนที่เกี่ยวข้องกับการดื้อต่อยาปฏิชีวนะทางเลือกสุดท้ายกลายพันธุ์ในอัตราที่สูงอย่างไม่น่าเชื่อ ทำให้แบคทีเรียสามารถวิวัฒนาการการดื้อยาปฏิชีวนะได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ แรงกดดันจากการคัดเลือกที่เกิดจากความสัมพันธ์ของยีนนี้กับระบบภูมิคุ้มกัน อาจเป็นตัวขับเคลื่อนวิวัฒนาการของอัตราการกลายพันธุ์ที่รวดเร็วเป็นพิเศษ ซึ่งจะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้แบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะ