โรคอ้วนเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพมากมาย การศึกษาใหม่ชี้ให้เห็นว่าโรคอ้วนในช่องท้องโดยวัดจากดัชนีมวลกายและรอบเอวอาจส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดมากขึ้น ผู้หญิงมีความบกพร่องในการทำงานของปอดมากขึ้นและมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมากกว่าผู้ชาย แม้จะสูบบุหรี่น้อยกว่าก็ตาม

ผู้สูบบุหรี่หญิง เมื่อเทียบกับผู้สูบบุหรี่ชาย พบว่าการทำงานของปอดลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงอายุ 45 ถึง 50 ปี อุบัติการณ์โรคหอบหืดและอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคหอบหืดยังสูงกว่าในผู้ชาย เชื่อกันว่าฮอร์โมนเพศหญิงมีส่วนทำให้เกิดโรคหอบหืดมากขึ้นในผู้หญิง โรคอ้วนส่งผลต่อความเสี่ยงของโรคอุดกั้นทางเดินหายใจเหล่านี้ และอาจส่งผลให้การทำงานของปอดลดลง อุบัติการณ์ของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในผู้ที่เป็นโรคอ้วนสูงกว่าผู้ที่มีน้ำหนักปกติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหอบหืดมากกว่าผู้ชายที่เป็นโรคอ้วน จนถึงขณะนี้ ยังไม่ค่อยมีใครทราบเกี่ยวกับผลกระทบของโรคอ้วนต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืดในสตรีก่อนและหลังวัยหมดประจำเดือน การศึกษาครั้งใหม่นี้อิงตามข้อมูลที่รวบรวมจากผู้หญิงมากกว่าหนึ่งล้านคน มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดผลของดัชนีมวลกายและรอบเอวต่อโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและการพัฒนาของโรคหอบหืดในสตรีวัยก่อนหมดประจำเดือนและวัยหมดประจำเดือน